POIR

Produkcja części i zespołów do maszyn dla budownictwa i górnictwa

1. Przy współpracy z firmami z Niemiec produkujemy części i zespoły przeznaczone do zestawów wiertniczych (głębokich wierceń) oraz maszyn budowlanych typu Kafary.

Są to konstrukcje spawane i obrabiane maszynowo o dużych gabarytach, produkowane z materiałów o podwyższonej wytrzymałości, typu:

2. Specjalne profile przeznaczone do nośników zgrzebłowych stosowanych w przemyśle górniczym.