POIR

Produkcja dla kolejnictwa taboru kolejowego i tramwajowego

W produkcji dla kolejnictwa specjalizujemy się w produkcji niżej wymienionych części i zespołów.

1. Do wózków kolejowych towarowych typu: Y25, Y33 i ich odmian produkujemy:

2. Do lokomotyw ET22 i ET21 produkujemy:

3. Dla taboru kolejowego wąskotorowego produkujemy:

4. Do tramwajów produkujemy:

Powyższa produkcja jest przeznaczona dla producentów taboru szynowego w Polsce oraz Niemczech.