POIR

Produkcja specjalna

Nasza firma posiada koncesje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o takim przeznaczeniu.

Do typowych wyrobów należą: