Przy współpracy z firmami z Niemiec produkujemy części i zespoły przeznaczone do zestawów wiertniczych (głębokich wierceń) oraz maszyn budowlanych typu Kafary.

Są to konstrukcje spawane i obrabiane maszynowo o dużych gabarytach, produkowane z materiałów o podwyższonej wytrzymałości, typu:

  • sprzęgi wiertnicze,
  • łączniki zestawów wiertniczych,
  • łączniki przegubowe do zestawów wiertniczych
  • koła linowe
  • specjalne profile przeznaczone do nośników zgrzebłowych stosowanych w przemyśle górniczym.