Jednym z głównych filarów polityki firmy INTERMECH jest wysoka jakości wykonywanych części i świadczonych usług. Polityka Jakości obejmuje wszystkie obszary firmy, odpowiada aktualnej strategii, kierunkom rozwoju Spółki i doskonaleniu naszych działań co potwierdzają audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

Sprawnie działający System Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie zapewnienia stabilność i wysoką jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług.