Będąc w posiadaniu koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o takim przeznaczeniu wykonujemy części i zespoły takie jak:

  • sprzęgła przekładni bocznych,
  • pierścienie o dużych gabarytach,
  • łożyska wielkogabarytowe,
  • zespoły hydrauliczno-pneumatyczne pod specjalne przeznaczenie,
  • oraz inne części z materiału własnego bądź powierzonego.