Tytuł projektu:
Kompleksowe opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich rozwiązań implantów w leczeniu zwierząt, narzędzi chirurgicznych do ich implantologii oraz chirurgicznych nici biodegradowalnych dla weterynarii.

Celem projektu  jest opracowanie technologii modyfikacji powłok osteointegracyjnych implantów ortopedycznych na bazie hydroksyapatytu i nanocząsteczek miedzi oraz zbadanie ich właściwości antybakteryjnych. W ramach projektu opracowane zostaną procesy technologiczne wytwarzania chirurgicznych instrumentów ortopedycznych niezbędnych do prawidłowego wszczepienia implantów oraz opracowana zostanie technologia wytwarzania bioresorbowalnych nici chirurgicznych.

Okres realizacji : 01.06.2018 – 31.05.2021
Wartość projektu : 7 928 596,66 pln
Wartość dofinansowania : 6 203 847,26 pln

Projekt realizowany przez konsorcjum:
INOP – Lider konsorcjum
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
PPUH Intermech Sp. z o.o. Stalowa Wola
BHH Mikromed Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Vetcare Group Sp. z o.o., Wrocław

Podwykonawca : Uniwersytet Przyrodniczy z siedzibą w Lublinie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, nr POIR.04.01.04-00-0074/17

Zapytania ofertowe