Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014 –2020,
Działanie 1.1 „ Projekty B+R przedsiębiorstw ”,
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Tytuł projektu: „Prace B+R nad innowacyjnymi wielkogabarytowymi łożyskami wieńcowymi na bazie lekkich materiałów konstrukcyjnych”

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności INTERMECH, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac B+R, a następnie wdrożenie ich wyników do własnej działalności gospodarczej INTERMECH poprzez rozpoczęcie produkcji nowego, innowacyjnego produktu w postaci lekkiego, wielkogabarytowego łożyska wieńcowego o unikalnej charakterystyce konstrukcyjno-materiałowej (średnicy większej bądź równej 300 mm).

Planowane efekty: Wytworzenie innowacyjnego w skali międzynarodowej lekkiego wielkogabarytowego łożyska wieńcowego charakteryzującego się mniejszą wagą, mniejszymi oporami wewnętrznymi oraz zwiększoną żywotnością w stosunku do konkurencyjnych łożysk występujących zarówno na ryku polskim jak i zagranicznym.

Krótki opis: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R przez Wnioskodawcę, tj. PPUH INTERMECH Sp. z o.o. we współpracy z jednostką naukową – Instytutem Obróbki Plastycznej (INOP) celem opracowania autorskiego prototypu lekkiego wielkogabarytowego łożyska wieńcowego o średnicy większej bądź równej 300mm. Nowy produkt będzie INNOWACJĄ MIĘDZYNARODOWĄ zg z Podr. Oslo Manual, co potwierdza niezależna Ekspertyza Naukowa wydana przez Politechnikę Poznańską, Zakład Projektowania Technologii w 11.2015r. Główne elementy innowacyjności stanowią planowane do zastosowania autorskie rozwiązania technologiczne umożliwiające otrzymanie łożyska charakteryzującego się: mniejszą wagą, mniejszymi oporami wewnętrznymi, zwiększonym zakresem temperatury pracy, zwiększoną żywotnością w stosunku do konkurencyjnych łożysk.

Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ INTERMECH” Sp. z o.o.
Wartość projektu: 2. 141. 912,78 zł
Wartość dofinansowania: 1. 369. 135,13 zł
Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.09.2018

Zapytania ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty: